مجله پزشکی سلامت
مجله پزشکی

آیا شکستن قولنج ضرر دارد؟

آیا شکستن قولنج ضرر دارد؟

قولنج شکستن به عملی گفته می‌شود که طی آن فرد به مفاصل خود فشار وارد می‌کند تا صدایی شبیه به